ALL THE RIGHT THINGSREÇEL BORONICE

Receta:

Boronicat  zgjidhen në zonën e Kukësit  dhe pasi bëhet zgjedhja nga personeli  ynë me pHmetër e lendës së parë, bëhet transporti i menjehershëm në qendrën e përpunimit dhe selektimi pjesor.Pasi pastrohen dhe lahen boronicat, u hiqen berthamat dhe copëzohen.Futen ne makinerinë e përpunimit dhe pas kontrollit te pH dhe sheqerit, kryhet korrektimi  pjesor i tyre.Proçesi i zjerjes zgjat rreth 2 orë në temperaturë konstante.

Kontrollohet dendësia e reçelit dhe kryhet korrektimi përfundimtar i ëmbëlsisë dhe aciditetit.Pasi proçesi ka përfunduar, reçeli futet në vazo të sterilizuara  195 g dhe më pas kryhet proçesi i pasterizimit e më pas ai i ftohjes.Rreth 24 orë më vonë kryhet proçesi i  etiketimit dhe ambalazhimit përfundimtar.

Përbërësit:

Boronica  75%, sheqer i përgjithshëm 25%, lëng limoni.
Pesha: 195 g


REÇEL KUMBULLE

Receta:

Kumbullat zgjidhen ne zonën e Dibrës  dhe pasi bëhet zgjedhja nga personeli ynë me pHmetër e lendës së parë, bëhet transporti i menjehershëm në qendrën e përpunimit dhe selektimi pjesor .Pasi pastrohen dhe lahen kumbullat, u hiqen berthamat dhe copëzohen.Futen në makinerinë e përpunimit dhe pas kontrollit të pH dhe sheqerit kryhet korrektimi pjesor i tyre.Procesi i zjerjes zgjat rreth 2 orë në temperaturë konstante.

Kontrollohet dendësia e reçelit dhe kryhet korrektimi përfundimtar i ëmbëlsisë dhe aciditetit.Pasi proçesi ka përfunduar, reçeli futet në vazo të sterilizuara  195 g dhe më pas kryhet proçesi i pasterizimit e më pas ai i ftohjes.Rreth 24 orë më vonë  kryhet proçesi i  etiketimit dhe ambalazhimit përfundimtar.

Përbërësit :
Kumbull  70%, sheqer i përgjithshëm 30%, lëng limoni.
Pesha: 195 g
REÇEL FIKU

Receta:

Fiqtë per prodhimin e reçelit i zgjedhim ne zonën e Labinotit (Elbasan).Pasi zgjedhim lëndën e parë duke kontrolluar pjekjen dhe aciditetin me pHmetër, lënda e parë transportohet në qendrën e përpunimit.Kryhet procesi i selektimit paraprak, i pastrimit  dhe i copëzimit sëbashku me lekurën duke hequr terësisht  vetëm bishtat.Kryhet proçesi i korrektimit sheqeror dhe aciditetit (me anë të lëngut të limonit) e më pas fillon procesi i zierjes në makinerinë e posaçme.Ky proces zgjat rreth 2 orë dhe në mes të proçesit futet një sasi shumë e vogël  rrenjëze xinxerfilli e cila hiqet para përfundimit të proçesit.

Kontrollohet dendësia e reçelit dhe kryhet korrektimi përfundimtar i ëmbëlsisë dhe aciditetit.Pasi proçesi ka përfunduar, reçeli futet në vazo të sterilizuara  360 g dhe më pas kryhet proçesi i pasterizimit e më pas ai i ftohjes .Rreth 24 orë më vonë kryhet proçesi i  etiketimit dhe ambalazhimit përfundimtar.
Përbërësit :

Fik  60%, sheqer i përgjithshëm 40%, lëng limoni.

Pesha: 360g


REÇEL FTOI

Receta:

Për prodhimin e reçelit, ftonjtë merren nga zona e Devollit dhe kryesisht zgjidhen të mirëpjekur por jo uniforme .Pasi bëhet zgjedhja nga personeli  ynë me pHmetër e lendës së parë, bëhet transporti i menjëhershëm në qendrën e përpunimit dhe selektimi pjesor.

Zgjidhen ftonjtë më të pjekur, pastrohen dhe copëzohen, analizohen për ëmbëlsinë dhe pH e më pas futen në makinerinë e zierjes duke korrektuar sasinë sheqerore dhe aciditetin.Proçesi zgjat rreth 2 orë ku në mes te tij kryhet proçesi i bluarjes me miks profesional.

Kontrollohet dendësia e reçelit dhe kryhet korrektimi përfundimtar i ëmbëlsisë dhe aciditetit.Pasi proçesi ka përfunduar, reçeli futet në vazo të sterilizuara  195 g  dhe më pas kryhet procesi i pasterizimit e më pas ai i ftohjes.Rreth 24 orë më vonë kryhet proçesi i  etiketimit dhe ambalazhimit përfundimtar.
Përbërësit:
Ftua  65%, sheqer i përgjithshëm 35%, lëng limoni.
Pesha: 195 g
REÇEL KAJSIE

Receta:

Kajsitë zgjidhen ne zonën e Peqinit dhe pasi behet zgjedhja nga personeli ynë me pHmetër e lendës së parë, bëhet transporti i menjëhershëm në qendrën e përpunimit dhe selektimi pjesor.Pasi pastrohen dhe lahen kajsitë, u hiqen bërthamat dhe copëzohen.Futen ne makinerinë e përpunimit dhe pas kontrollit te pH dhe sheqerit kryhet korrektimi  pjesor i tyre.Procesi i zjerjes zgjat rreth 2 orë në temperaturë konstante.

Kontrollohet dendësia e reçelit dhe kryhet korrektimi përfundimtar i ëmbëlsisë dhe aciditetit.Pasi proçesi ka përfunduar, reçeli futet në vazo të sterilizuara  195 g  dhe më pas kryhet proçesi i pasterizimit e më pas ai i ftohjes .Rreth 24 orë më vonë  kryhet proçesi i etiketimit dhe ambalazhimit përfundimtar.

Përbërësit :

Kajsi  70%, sheqer i përgjithshëm 30%, lëng limoni.
Pesha: 195 g


REÇEL LULESHTRYDHE

Receta:

Luleshtrydhet merren në zonën e Lushnjes  ku behet selektimi paraprak i tyre duke kontrolluar pastërtinë e lendës së parë  dhe   ëmbëlsinë.Pas zgjedhjes bëhet transporti i menjëhershëm në qendrën e përpunimit ku kryhet  proçesi i selektimit dhe i pastrimit të tyre .

Përgatitet një masë e caktuar për zierjen dhe bëhet korrektimi sheqeror i saj.Proçesi i zierjes zgjat rreth 1 orë dhe në mes të tij shtohet në masën më të vogel se 1% mente mali e freskët e bluar e cila përveç antioksidantëve i jep reçelit një shije të veçantë.

Kontrollohet dendësia e reçelit dhe kryhet korrektimi përfundimtar i ëmbëlsisë dhe aciditetit.Pasi proçesi ka përfunduar ,reçeli futet në vazo të sterilizuara  210g ose 400 g dhe më pas kryhet proçesi i pasterizimit e më pas ai i ftohjes.Rreth 24 orë më vonë  kryhet procesi i etiketimit dhe ambalazhimit përfundimtar.

Përbërësit :

Luleshtrydhe 75%, sheqer i përgjithshëm 25%, mente , lëng limoni.
Pesha:195 g
REÇEL MOLLE DHE KANELLË

Pergatitja:

Për prodhimin e recelit,mollët zgjidhen në zonën e Korcës,në  fshatrat Voskop e Dvorane.Zgjidhen mollë të pjekura mirë të cilat , kanë aciditetin e duhur dhe ëmbëlsinë  maksimale, e cila matet me pHmetër nga personeli ynë.

Pasi transportohen në kohë te shkurtër në qendrën e prodhimit, mollët seleksionohen, pastrohen dhe copëzohen për tu futur  në enën e gatimit. Pasi llogariten vlerat e sheqerit dhe acidit të frutit të papërpunuar, bëhet korrektimi paraprak duke shtuar sipas nevojës glukoze dhe lëng limoni të freskët.

Zierja në makineri  kryhet në temperaturë  konstante dhe duke kryer përzierjen e vazhduar të masës .Në mes te procesit i cili zgjat rreth 1 orë, hidhen copëza kanelle të cilat, japin antioksidantë dhe aromaticitetin në sasinë e duhur.Para perfundimit të proçesit, hiqen copëzat e kanellës dhe kontrollohet dendësia e reçelit tashmë të përgatitur.

Kontrollohet dendësia e reçelit dhe kryhet korrektimi përfundimtar i ëmbëlsisë dhe aciditetit.Pasi proçesi ka përfunduar, reçeli futet në vazo të sterilizuara  210g ose 400 g dhe më pas kryhet procesi i pasterizimit e më pas ai i ftohjes.Rreth 24 orë më vonë  kryhet procesi i etiketimit dhe ambalazhimit përfundimtar.

Përbërësit :

Mollë 70%, sheqer i përgjithshëm 30%, pluhur kanelle, lëng limoni.
Pesha : 210 g / 400 g


REÇEL QERSHIE

Receta:

Qershitë zgjidhen në zonën e Dibrës dhe pasi bëhet zgjedhja nga personeli  ynë me pHmetër e lëndës së parë, bëhet transporti i menjëhershëm në qendrën e përpunimit dhe selektimi pjesor.Pasi pastrohen dhe lahen qershitë, u hiqen bërthamat dhe copëzohen.Futen në makinerinë e përpunimit dhe pas kontrollit të pH dhe sheqerit kryhet korrektimi  pjesor i tyre.Proçesi i zjerjes zgjat rreth 2 orë në temperaturë konstante.

Kontrollohet dendësia e reçelit dhe kryhet korrektimi përfundimtar i ëmbëlsisë dhe aciditetit.Pasi proçesi ka përfunduar, reçeli futet në vazo të sterilizuara  195 g dhe më pas kryhet proçesi i pasterizimit e më pas ai i ftohjes.Rreth 24 orë më vonë kryhet proçesi i  etiketimit dhe ambalazhimit përfundimtar.

Përbërësit :

Qershi  75%, sheqer i përgjithshëm 25%, lëng limoni.
Pesha: 195 gREÇEL PJESHKE

Receta:

Pjeshkët zgjidhen në  zonën e Dibrës dhe pasi bëhet zgjedhja nga personeli ynë me pHmetër e lendës së parë, bëhet transporti i menjëhershëm në qendrën e përpunimit dhe selektimi pjesor .Pasi pastrohen dhe lahen pjeshkët , u hiqen bërthamat dhe copëzohen.Futen ne makinerinë e përpunimit dhe pas kontrollit te pH dhe sheqerit kryhet korrektimi  pjesor i tyre.Procesi i zjerjes zgjat rreth 2 orë  në temperature konstante.

Kontrollohet dendësia e reçelit dhe kryhet korrektimi përfundimtar i ëmbëlsisë dhe aciditetit.Pasi proçesi ka përfunduar, reçeli futet në vazo të sterilizuara  195 g dhe më pas kryhet proçesi i pasterizimit e më pas ai i ftohjes.Rreth 24 orë më vonë  kryhet procesi i etiketimit dhe ambalazhimit përfundimtar.

 

Përbërësit :

Pjeshke  72%, sheqer I përgjithshëm 28%, lëng limoni.
Pesha: 195 g