9 + 14 =

Kontakte:

Adresa: Rruga Puhia e Detit,
Lagjia 17, Durrës.

Email: info@jamfruta.al

Nr kontakti: +355 (0) 67 40 41 001